Petrus Toxy Böcker

Petrus Toxy

 

SiteLock

Petrus Toxy

Böcker

BÖCKER.

 

Historia. Modern politisk historia:

 

"Den kom krypande.

Obemärkt smög den sig in i oss - historielösheten.

 

Vi skrattade åt de som påpekade vår okunskap.

Vi gav förtroende till de som gett historielösheten ett ansikte.

Vi tog det första steget att återuppleva det ingen ska behöva uppleva."

 

/ Petrus Toxy

 

 

Vänster inifrån.

 

Har fått erbjudanden att ge ut boken "Vänstern inifrån", men söker en större bokförläggare till denna bok om den svenska vänstern.

 

Boken avhandlar den svenska vänsterns historia och min kartläggning av vänstern, 2001/2002-2014. Allt som allt 13 år.

 

Under dessa år granskade jag i omgångar olika delar av vänstern. 2001/2002-2006 var jag aktiv inom LO. 2009-2014 var jag aktiv inom LO, SAC, Vänsterjuristerna och Vänsterpartiet. Genom detta såg jag vänstern inifrån och kopplingar mellan (mp), (s), (v), LO, SAC och den s.k. autonoma vänstern samt fundamentalister. De autonoma grupper som omnämns i boken är bl.a. Anti Facistisk Aktion (AFA) och Revolutionär Front (RF).

I boken omnämns kända (s) och (v) politiker, som en del i olika arbetsrättsliga konflikter.

Vilket väcker frågan om det finns en vänskapskorruption mellan ex. (s) och LO samt om en sådan koppling ska finnas i ett demokratiskt rättssamhälle.

I boken omnämns även personer inom (s) och (mp), som jag till min förvåning stötte ihop när jag granskade trådar från vänstern till fundamentalism.

I boken omnämns även vänsterns kopllingar till Bojkotta Israel, Ship to Gaza m.m.

 

Boken är en historisk odyssé genom vänsterns historia och en kartläggning av vänstern idag.

Boken avhandlar 1900-talets början och vänsterns väg till dagens datum.

 

Mot slutet av min tid inom vänstern började det inom bl.a. SAC spridas ett rykte att jag arbetade för SÄPO.

Vissa personer med kopplingar till odemokratiska grupper har lagt upp detta på internet tillsammans med annat förtal. I samband med att vissa av dessa personer spårats upp och påtalats, att de kommer bli stämda inför domstol har delar av materialet tagits ner.

 

En del av materialet har av mig lämnats kvar för att påvisa hur näthat kan se ut mot arbetsgivarsidans jurister, och hur den sprider sig från av skattebetalare betalda S-, LO- och SAC-ägda tidningar, till vänster-bloggar, vänsteraktivister, vänsterextremister och därifrån ut i verkligheten.

 

Arbetade inom vänstern i egenskap av akademisk historiker, och ingenting annat.

 

"Verkligheten är fantasins krematorium" / Ordspråk

 

Petrus Toxy

 

/ Petrus Toxy

Dubbel Fil.kand. (2014);

Jur.stud. (LL.M. 2016/2017);

Self-Driving Car Engineer, Nanodegree program, Udacity;

Master stud. Historia (Filosofie masterexamen 2017/2018);

Tek.kand. stud. (Tek.kand. 2018/2019).

Faktaruta

Sionism

 

Sionism är den politiska strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.

En avgörande skrift blev Theodor Herzls Der Judenstaat (1896), där författaren propagerade för bildandet av en judisk stat. Herzl bildade 1897 World Zionist Organization (WZO), den organisation som idag delar ut Herzl-priset.

 

När Israel utropades 14 maj 1948 var sionismens främsta mål uppfyllt. WZO:s främsta uppgifter är nu att främja det judiska folkets enhet, uppmuntra judar att flytta till Israel samt stärka staten Israel.

 

Källa: Nationalencyklopedin

 

Länkar / links:

Sionistiska Fedrationen i Sverige

WZO

WZO

 

Tankar

"Jag skriver inte för en publik, jag skriver för användare, inte för läsare." / Michel Foucault

 

"Fråga mig inte vem jag är och säg inte åt mig att förbli den jag är: det är en mantalsskrivningsmoral, det är den som bestämmer över våra identitetspapper. Men den ska lämna oss i fred då det gäller att skriva."

/ Michel Focault

 

"Genom boken blir jag tusen människor, men förblir ändå mig själv." / C.S Lewis.

 

“When I have a little money, I buy books; and if I have any left, I buy food and clothes.”

/ Desiderius Erasmus

 

“Think before you speak. Read before you think.”

/ Frances Ann Lebowitz

 

“The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing.” / Voltaire

 

"En äkta vän är en äkta vän även när det inte gynnar den äkta vännen personligen att vara en äkta vän. Detta skiljer en vän från en äkta vän."

/ Petrus Toxy

 

"En spade är en spade oavsett om man kallar spaden för en högaffel. Visst går spaden att polera, men spaden förblir ändock en spade."

/ Petrus Toxy

 

"För att förstå nutid måste man förstå dåtid."

/ Petrus Toxy

 

"Nutid är en skugga av historien."

/ Petrus Toxy

 

"Åt vilket håll jag än vänder mig, så hör jag fördomar."

/ Petrus Toxy

 

"Lös problem innan problem blir problem"

/ Petrus Toxy

 

"När sakfrågan ligger långt åt ena hållet, måste man dra hårt åt andra hållet, för att sakfrågan ska få balans."

/ Petrus Toxy 140901 Om Israel-Palestina frågan.

 

"Den kom krypande.

Obemärkt smög den sig in i oss - historielösheten.

Vi skrattade åt de som påpekade vår okunskap. Vi gav förtroende till de som gett historielösheten ett ansikte.

Vi tog det första steget att återuppleva det ingen ska behöva uppleva."

/ Petrus Toxy 140907 Om den ökande antisemitismen och främlingsfientligheten i Europa.

 

"Historien är människans lärare."

/ Petrus Toxy

 

"En idiot är en idot är en idiot."

/Petrus Toxy

 

"Det är dags att återvända till demokratins nollpunkt:

- Låt Decemberöverenskommelsen dö."

/ Petrus Toxy 150914 Om Decemberöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Alliansen.

 

"Dårskeppet. Sverige har september 2014 sänts ut att färdas längst dårarnas gränsland, med målet inställd på största möjliga avskildhet och minsta möjliga frihet."

/ Petrus Toxy 150914

 

"En vetenskapshen ska inte ha något ansikte."

/ Petrus Toxy 150915 På Masterutbildning, på Historiska institutionen, vid Stockholms universitet.

 

"Sanningen kan få allt annat att framstå som en lögn. Ty sanningen är utifrån betraktarens ögon. Ack om jag ändå vore blåögd." / Petrus Toxy 151216 Om dagens antisemitism via 3D, på Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

 

"Rättvisa i orättvisans tjänst. Rådande författning i rådande styrelsekickets tjänst." / Petrus Toxy 160201 På Juristlinjen, om rådande författning.

 

“I don't want to live in a world where everything I say, everything I do, everyone I talk to, every expression of creativity and love or friendship is recorded.” / Edward Snowden

Copyright © All Rights Reserved. Petrus Toxy 2011.