Pro bono

Petrus Toxy

 

SiteLock

Petrus Toxy

Pro bono

 

 

Petrus Toxy Pro Bono.

Jag har som förtroendevald arbetat arbetsrättsligt pro bono inom LO. Därtill har jag arbetat arbetsrättsligt pro bono åt SAC Syndikalisterna, som SAC juridiska ombud.

Alla Pro Bono ärenden står inte nedan. Detta med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt.

 

 

Branscher, företag och organisationer:

 

 • Apotek
 • Berns
 • Bevakningsbolag: Duty, G4S, Rapid, Securitas, Svensk Bevakningstjänst (Nokas)
 • Biografer
 • Bussbolag
 • Byggbolag
 • Bygg Ole
 • Dotterbolag till KTH och Stockholms universitet
 • ECT
 • Eskilstuna kommun
 • Luftfartsverket
 • Hotell
 • Rederier
 • Restauranger
 • SL
 • Speditionsbolag
 • Stiftelser
 • Stockholms Fria
 • Stockholms Stad
 • Stockholms universitet
 • Städbolag
 • Systembolaget
 • Taxibolag
 • Tågbolag
 • Vattenfall

 

Som företagare har jag mött flera LO förbund: Byggnads, Kommunal, Livs mfl.

 

Besök Petrus Toxy Lawfirm. Se under "Pro bono" och "Track record".

 

Människor är som kaffe.

 

Det finns tillfällen då man skall tiga.

 

Det finns tillfällen då man ska säga som saker och ting är.

 

Detta är ett av de tillfällen då saker och ting ska sägas som de är.

 

Många koppar kaffe är till synes lika, men när man smakar på de, känner man skillnaden. Jurister är som kaffe.

 

De människor som bett om min pro bono hjälp, anser att Petrus Toxy är den bästa kopp kaffe, som de någonsin har smakat. Samtidigt har motparten kunnat anse att en kopp med Petrus Toxy är direkt "toxic".

 

Min roll som jurist är inte att bli vän med motparten. Mitt mål som jurist är att gå "all in" juridiskt och vinna de case, som jag tagit på mig att driva. I juridik har jag samma synsätt, som jag hade när jag var företagare:

Business is war. If you can't win, don't get into a war.

 

Varje människa kan förlora enstaka slag, men i min genbank finns inte att förlora ett krig.

Om det inte finns en väg till att vinna kriget, skapar jag mig ett enligt devise:

 

Aut viam inveniam aut faciam.

 

Jag har under min skoltid på juristlinjen valt att pro bono driva juridiska ärenden. Jag har gjort det för att få erfarenhet. Genom erfarenhet blir jag konkurrenskraftig.

 

En av mina lärare på juristlinjen, en hovrättsdomare, tog mig en dag åt sidan och sa:

 

"Du är den enda av mina elever, som läser mer än kursfordran. Du kanske vet att dina kursare tycker att det är jobbigt att du vet mer än dem, men bryr dig inte om dem. Det är nu du har möjlighet att läsa mer än dina kursare, och när du kommer ut i verkligheten, så kommer du att ta dina kursares skalpar. Dina kursare läser för att få höga betyg, du läser för att få kunskap."

 

Det domaren ville säga var att många på juristlinjen endast är intresserade av att veta vad läraren ska fråga på tentan. En person som jag, som läser mer än kursfordran tenderar att skapa oro hos dessa AB-elever.

Domaren visste inte hur rätt hen hade, men jag började ta "skalper" tidigare än hen hade förutsett.

 

Till dagens datum har jag vunnit 101 arbetsrättsliga case av 101 case. Egentligen är det fler personer än 101, som jag hjälpt arbetsrättsligt. Under en period hjälpte jag pro bono varje vecka 5-10 personer. Alla dessa case gick inte till förhandling, utan löstes med första rådgivning. Till detta tilkommer pro bono fall inom ramen för Petrus Toxy Lawfirm.

 

Jag har bl.a. vunnit mot en av mina lärare i arbetsrätt och mött den kända Laval advokaten Elmér.

Advokat Elmér är en av de tre jurister som jag mött, som gett mig motstånd. Han är duktig. Han kan sin arbetsrätt. Han är snabb i tanken, men caset viktade till hans nackdel.

Den andra var en jurist inom Svenskt Näringsliv.

Han hade otroligt intressant förhandlingstaktik, som jag lärde mig mycket av. Hörde efteråt att även han lärt sig från mig, och att han inte såg framemot att möta mig igen i en arbetsrättslig förhandling. Min valda förhandlingsteknik hade gett honom magont. Jag vann det caset efter stämning till tingsrätt, muf och edition.

Sen finns det en duktig jurist inom LO/TCO Rättsskydd. Han har fascinerande taktik.

Han har omedvetet gett mig nya idéer till framtida arbetsrättslig taktik.

Jag har inte fått någon ersättning av detta arbete annat än erfarenhet. Mina pro bono klienter har däremot erhållit god ersättning från motparten. Endast under de tre (3) första månaderna 2010 fick de totalt ca tre (3) miljoner kronor i skadestånd. Största enskilda skadeståndet har en medlem i Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) fått. Det var en medlem, som Kommunalarbetareförbundet vägrade hjälpa.

Utan min hjälp hade kommunalarbetareförbundets medlem fått 0 kr och inga referenser.

Hen fick med min hjälp 370.000 kr och goda referenser.

 

Detta visar för mig två saker:

 • Facket står inte på medlemmarnas sida, om det gynnar heltidsanställda s.k. fackpampar, att offra en enskild medlem på den "svenska modellen":s - altare;

 

 • Facket är inte det en arbetstagare behöver. En arbetstagare behöver i arbetsrättsliga konflikter först se om sitt eget hus. En arbetstagare behöver skaffa den bästa frilansande arbetsrättsjuristen, som pengarna räcker till. Dessa jurister arbetar inte inom fackföreningar. En av dessa frilansande arbetsrättsjurister är jag, Petrus Toxy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör då Petrus Toxy kaffesort, så himmelskt gott?

 

 • Det första som gör mig så himmelskt gott, är att jag vunnit 101 arbetsrättsliga case på raken.

Vilket visar att jag känner till arbetsrätten på mina tio fingrar och tio tår. Jag känner till den nationella rätten, och vet hur den samverkar med unionsrätten.

 

 • Det andra som gör mig så himmelskt gott är att jag tänker utanför den berömda lådan. Det innebär att jag kan välja oortodoxa metoder för att vända händelseutvecklingen till min klients fördel. S.k. Rain making. Använde delvis oortodoxa metoder i fallet Ingeborgs. Se Petrus Toxy Lawfirm under "Pro Bono".

 • Det tredje som gör mig så himmelskt gott, är att jag känner LO och SAC innan- och utantill:

 

 • Var medlem, förtroendevalda och skyddsombud i LO från 2002 till 2006;
 • Hjälpte pro bono LO medlemmar med arbetsrätt, från 2002 till 2012;
 • Hjälpte pro bono SAC medlemmar med arbetsrätt, från 2009 till 2012;
 • Har granskat vänstern inifrån från 2001/2002 till 2014.

 

Pro bono hjälpen har skett i omgångar och i mån av tid, eftersom jag i början av ovan nämnda perioden arbetade i säkerhetsbranschen och i slutet av perioden har studerat på juristlinjen.

 

Det jag inte vet om LO och SAC ekonomiska styrka, juridiska styrka, taktik och strategi, ute på gatan, vid förhandlingsbordet och i AD, är inte värt att veta.

 

Det har hänt mer än en gång, att LO- och SAC medlemmar sagt att de fruktar den dagen, som jag börjar arbeta juridiskt för arbetsgivarsidan. Den dagen kom i maj 2012.

 

Genom att jag 2009-2014 var aktiv i Vänsterjuristerna och Vänsterpartiet fick jag god insyn i S och V kopplingar till vänsterextremism och vänsterextremismens kopplingar till bl.a. LO. Fick även insyn i S och MP kopplingar till bl.a. islamistisk fundamentalism.

Det innebär att jag med stor sannolikhet kan avgöra, om en arbetsgivare i sitt ärende, behöver vara orolig för vänsterextremister eller inte. Utifrån det kan arbetsgivaren arbeta fram en taktik, som passar det enskilda fallet.

 

Under "Föredrag" kan du läsa om föredrag, som jag vid intresse kan hålla åt bl.a. företagare och arbetsgivarorganisationer.

 

Jag är idag den enda arbetsgivarjuristen i Sverige, som har djuplodande kunskap om LO och SAC samt deras kopplingar till vänsterextremism. Detta beror på att jag är den enda juristen, som i egenskap av historiker granskat den svenska vänstern inifrån.

 

Du kan läsa mer om detta nedan, under "Biografi".

 

Du kan även besöka min LinkedIn sida.

 

 

Vad kan jag ge arbetsgivare inom arbetsrätt?

 

1. Anställningsintervjuer,

 

Jag kan hjälpa arbetsgivare med anställningsintervjuer.

 

Tyvärr räcker det inte med en HR. Idag krävs en duktig arbetsrättsjurist.

De bästa arbetsrättsjuristerna hittar du inte inom arbetsgivarorganisationer.

De flesta företag har vid anställningsintervjuer varken en HR eller en arbetsrättsjurist.

De flesta företag i Sverige är småföretag.

 

För småföretag är det dödsstöten att anställa fel person. Med en modern arbetsrätt skulle det inte behöva vara så, men idag är det så.

 

Utifrån min kunskap om LO och SAC, så kan arbetsgivare undvika anställa de, som inte kommer att följa arbetsgivarens ledning och fördelning av arbetet.

Kommer med stor sannolikhet kunna peka ut fackliga medlemmar, även om de ger skenet av att inte tillhöra LO och SAC.

 

Särskilt SAC Syndikalisterna nyttjar s.k. "Saltning", men även vissa LO-förbund gör det. Inom avancerad datasäkerhet kallas "saltning" för Red Team. Se T Office.

"Saltning" innebär infiltration av ett företag. Infiltration nyttjas mot ex. företag, som inte vill ha starka lokala fackliga avdelningar.

 

Orsaken till varför man "saltar" företag är olika. Det kan vara för att få in fackliga medlemmar, som när de efter provanställning fått en fast tillsvidare anställning startar en stark facklig avdelning.

Det kan vara för att få in fackliga medlemmar i arbetsledande position, utan att informera företagetsledningen om att man tillhör ett fackförbund. I arbetsledande position är målet att komma över känsliga dokument och ge dessa dokument till sin fackliga organisation och/eller till vänstertidningar.

Målet med detta är att använda dokumenten mot företaget ifråga. I dessa fall har erhållandet av arbete aldrig varit målet för arbetstagaren, utan målet har varit att komma åt företagets känsliga dokument.

I samtliga dessa fall är det av vikt att kunna peka ut de arbetssökande, som har som mål att "salta" företag. Lyckas man inte med det kommer det att leda till kostnader.

 

Jag har under min juristutbildning tagit fram en anställningsmetod (formulär och frågor), som vid anställning hjälper arbetsgivare att undvika arbetsrättsliga fällor och lokalisera "saltare".

Genom mitt formulär, det s.k. Toxy-formuläret, har arbetsgivare vid anställningsintervjuer ytterligare ett verktyg till sitt förfogande, för att kunna gallra ut de arbetssökanden, som vid anställning kommer att leda till kostnader för företaget.

 

Genom att arbetsgivare i tid undviker fällor, så kan ex. fackföreningar inte hävda ex. diskriminering och kräva skadestånd. Det är dyrt att betala skadestånd.

 

Den s.k. Toxy-förmuläret har testats pro bono i småföretag och den har fungerat. För småföretag är det extra viktigt att hitta arbetstagare, som kommer till arbetet och som följer arbetsgivarens ledning och fördelning av arbetet.

 

Med mig på din sida kommer du som företagare förebygga de fällor, som du annars kommer gå in i.

 

2. Anställningsavtal.

 

När anställningsintervjun är över måste arbetsgivaren se till att skriva vattentäta anställningsavtal.

Det ska vara anställningsavtal, som ger arbetsgivaren en bred reträttväg. Med en modern arbetsrätt skulle det inte behöva vara så, men idag är det så.

 

Både LO och SAC har som affärsidé att bötfälla arbetsgivare. Se ex. fallet Ingeborgs.

LO och SAC väntar på ett misstag och sen kommer krav på skadestånd. Desto mindre företag du äger, desto lättare byte är du för LO och SAC.

 

Att du är medlem i en arbetsgivarorganisation ger inte per automatik dig skydd. Se endast på dagens debatt (hösten 2014) där man inte vet om Svenskt Näringsliv arbetar för svensk näringsliv eller åt LO.

 

Att bryta rådande författning eller att inte kunna bli av med arbetstagare är dyrt och det dödar småföretag.

 

Lita inte blint på arbetsgivarorganisationens råd om hur ett anställningsavtal skall utformas. Kontrollera råden hos en arbetsgivarvänlig frilansande arbetsrättsjurist.

 

Arbetsgivarorganisationer är helt okritiskt inne på den s.k. "svenska modellen", eftersom deras jurister blivit indoktrinerade att det är på ett visst sätt. Det innebär att deras anställningsavtal inte har en så bred reträttväg, som de kunde ha om rådande författning nyttjades maximalt.

 

Det enda sättet saker är på, är att de är i samklang med rådande författning. Dura lex sed lex.

Det enda du som arbetsgivare är intresserad av är att ditt problem försvinner. Du behöver inte sätta din dyrbara tid på att fika med fackföreningar.

Du behöver inte få fler problem. Du behöver lösningar.

 

Lös problem innan problem blir ett problem. Skriv anställningsavtal med en bred reträttväg.

 

Med mig på din sida kommer du som företagare förebygga de fällor, som du annars kommer gå in i.

 

3. Omorganisering.

 

När arbetstagaren blivit varm i kläderna kan det vara dags att omorganisera. Företag måste få överleva i takt med sin omvärld. Låt oss först konstatera fakta:

 

 • Svensk arbetsrätt är inte skapad för företag;
 • Svensk arbetsrätt är inte skapad för företagare;
 • Svensk arbetsrätt är inte skapad för ett Sverige, som är medlem i EU, och som är en aktiv del av en global omvärld.

 

Den "svenska modellen" skapades när häst och vagn var det häftigaste fortskaffningsmedlet i Sverige. Idag har alla förutom LO och SAC ställt in droskan.

 

LAS och MBL lagstadgades mellan Vietnamkrigets slut och Falklandskrigets slut.

 

Har du hört talas om Falklandskriget? Inte?

 

Då förstår du hur föråldrad svensk arbetsrätt är.

 

Glöm vidare myten om att IKEA är från Sverige och att Sverige därför skulle vara ett fantastiskt företagarland:

- IKEA grundades före förändringar inom arbets-, associations- och skatterätt. Dessa förändringar kan Olof Palme och Socialdemokraterna tackas för. IKEA försvann från Sverige i samband med dessa förändringar. Med dagens arbets-, associations- och skatterätt skulle det inte gå att skapa en ny IKEA.

För ordningens skull kan nämnas att f o m 1995 kan även småföretag med fördel följa IKEA:s exempel och arbeta utifrån in.

 

Det är till slut sant att det är ditt företag, som är grunden till att det finns arbete i Sverige, men så ser man inte på det i Sverige. I Sverige tänker vi bak och fram. Svensk arbetsrätt utgår från arbetstagarens väl, istället för företagets och företagarens väl. I en global värld är detta ett säkert sätt att döda det svenska näringslivet, som ligger till grund för vår välfärd.

 

Härvidlag skulle de flesta arbetsgivarjurister berätta för dig det de lärt sig på juristlinjen, att du ska gilla läget.

 

På detta sätt ser råden se ut (hämtad från arbetsrättsjurist NN informationsblad):

 

"Förhandla med kollegor på den fackliga sidan. Det är juridiskt riktigt och klokt för att få bättre trivsel, förankring och få ett bra bollplank."

 

"..kolleger.." - du läste rätt. Rådet är med andra ord att du ska stå med mössan i hand i ditt eget företag.

 

Sanningen är att med rätt kunskap kan du omorganisera, utan att bryta mot rådande författning, oavsett om du väljer att stanna kvar i Sverige eller arbeta utifrån in.

Det är kostnadseffektiv, smärtfritt och det bästa av allt - du behöver inte stå med mössan i hand i ditt eget företag. Men. Glöm inte kontakta Petrus Toxy Lawfirm innan du omorganiserar.

 

Med mig på din sida kommer du som företagare förebygga de fällor, som du annars kommer gå in i.

 

 

4. Skadestånd och fallet med Ica-handlaren.

 

Fallet med ICA-handlaren visar varför det är viktigt att ha en duktig arbetsgivarjurist ombord. ICA-handlaren betalade helt orätt skadestånd i det ovan länkade fallet.

 

Med mig på din sida kommer du som företagare förebygga de fällor, som du annars kommer gå in i.

 

 

Välkommen till den vinnande sidan,

 

Petrus Toxy

 

/ Petrus Toxy

Dubbel Fil.kand. (2014);

Jur.stud. (LL.M. 2016/2017);

Self-Driving Car Engineer, Nanodegree program, Udacity;

Master stud. Historia (Filosofie masterexamen 2017/2018);

Tek.kand. stud. (Tek.kand. 2018/2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved. Petrus Toxy 2011.