Pro bono

Petrus Toxy

 

Petrus Toxy

Pro bono

 

 

Petrus Toxy Pro Bono.

Jag har som förtroendevald arbetat arbetsrättsligt pro bono inom LO.

Därtill har jag arbetat arbetsrättsligt pro bono åt SAC Syndikalisterna, som SAC juridiska ombud.

Alla Pro Bono ärenden står inte nedan. Detta med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt.

 

 

Branscher, företag och organisationer:

 

 • Apoteket
 • Berns
 • Bevakningsbolag: Duty, G4S, Rapid, Securitas, Svensk Bevakningstjänst (nuvarande Nokas)
 • Biografer
 • Bussbolag
 • Byggbolag
 • Bygg Ole
 • Dotterbolag till KTH och Stockholms universitet
 • ECT
 • Eskilstuna kommun
 • Luftfartsverket
 • Hotell
 • Rederier
 • Restauranger
 • SL
 • Speditionsbolag
 • Stiftelser
 • Stockholms Fria
 • Stockholms Stad
 • Stockholms universitet
 • Städbolag
 • Systembolaget
 • Taxibolag
 • Tågbolag
 • Vattenfall

 

Som företagare har jag mött flera LO förbund: Byggnads, Kommunal, Livs mfl.

 

 

Människor är som kaffe.

 

Många koppar kaffe är till synes lika, men när du smakar på de så känner du skillnaden. Jurister är som kaffe.

 

De människor som bett om min pro bono hjälp, anser att Petrus Toxy är den bästa kopp kaffe, som de någonsin har smakat. Samtidigt har motparten kunnat anse att en kopp med Petrus Toxy är direkt "toxic".

 

Jag har under min skoltid på juristlinjen valt att pro bono driva juridiska ärenden. Jag har gjort det för att få erfarenhet. Genom erfarenhet blir jag konkurrenskraftig.

 

En av mina lärare på juristlinjen, en hovrättsdomare, tog mig en dag åt sidan och sa:

 

"Du är den enda av mina elever, som läser mer än kursfordran. Du kanske vet att dina kursare tycker att det är jobbigt att du vet mer än dem, men bryr dig inte om dem. Det är nu du har möjlighet att läsa mer än dina kursare, och när du kommer ut i verkligheten, så kommer du att ta dina kursares skalpar. Dina kursare läser för att få höga betyg, du läser för att få kunskap."

 

Det domaren ville säga var att många på juristlinjen endast är intresserade av att veta vad läraren ska fråga på tentan. En person som jag, som läser mer än kursfordran tenderar att skapa oro hos s.k. AB-elever.

Domaren visste inte hur rätt hen hade, men jag började ta "skalper" tidigare än hen hade förutspått.

 

Till dagens datum har jag vunnit 101 arbetsrättsliga case av 101 case. Egentligen är det fler personer än 101, som jag hjälpt arbetsrättsligt. Under en period hjälpte jag pro bono varje vecka 5-10 arbetare. Alla dessa fall gick inte till förhandling, många löstes med en första rådgivning.

 

Jag har bl.a. vunnit mot en av mina lärare i arbetsrätt och mött den kända Laval advokaten Elmér. Advokat Elmér är en av de tre jurister som jag mött, som gett mig motstånd.

Han är duktig. Han kan sin arbetsrätt. Han är snabb i tanken, men fallet viktade till hans nackdel.

Den andra juristen som gett mig motstånd var en jurist inom Svenskt Näringsliv.

Han hade otroligt intressant förhandlingstaktik, som jag lärde mig mycket av. Hörde efteråt att även han lärt sig från mig, och att han inte såg framemot att möta mig igen i en arbetsrättslig förhandling. Min valda förhandlingsteknik hade nämligen gett honom magont. Jag vann det fallet efter stämning till tingsrätt, muf och edition.

Sen finns det en duktig jurist inom LO/TCO Rättsskydd. Han har en fascinerande taktik.

Han har omedvetet gett mig nya idéer till framtida arbetsrättslig taktik.

Jag har inte fått någon ersättning av detta arbete annat än erfarenhet. Mina pro bono klienter har däremot erhållit god ersättning från motparten. Endast under de tre (3) första månaderna 2010 fick de totalt ca tre (3) miljoner kronor i skadestånd. Det största enskilda skadeståndet har en medlem i Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) fått. Det var en medlem, som Kommunalarbetareförbundet vägrade hjälpa.

Utan min hjälp hade kommunalarbetareförbundets medlem fått 0 kr och inga referenser.

Hen fick med min hjälp 370.000 kr och goda referenser.

 

 

Vad gör då Petrus Toxy kaffesort, så himmelskt gott?

 

 • Det första som gör mig så himmelskt gott, är att jag vunnit 101 arbetsrättsliga arbetsrättsliga fall på raken.

Vilket visar att jag känner till arbetsrätten på mina tio fingrar och tio tår. Jag känner till den nationella rätten, och vet hur den samverkar med unionsrätten.

 

 • Det andra som gör mig så himmelskt gott är att jag tänker utanför den berömda lådan. Det innebär att jag kan välja oortodoxa metoder för att vända händelseutvecklingen till min klients fördel. S.k. Rain making.

Jag använde delvis oortodoxa metoder i fallet Ingeborgs. Vilket överraskade domaren i AD, tills domaren förstod hur jag tänkte. Ingeborgs vann det fallet.

 • Det tredje som gör mig så himmelskt gott, är att jag känner LO och SAC innan- och utantill:

 

 • Var medlem, förtroendevalda och skyddsombud i LO från 2002 till 2006;
 • Hjälpte pro bono LO medlemmar med arbetsrätt, från 2002 till 2012;
 • Hjälpte pro bono SAC medlemmar med arbetsrätt, från 2009 till 2012.

 

Pro bono hjälpen har skett i omgångar och i mån av tid, eftersom jag i början av ovan nämnda perioden arbetade i säkerhetsbranschen och i slutet av perioden har jag studerat på juristlinjen.

 

Det har hänt mer än en gång, att LO- och SAC medlemmar sagt att de fruktar den dagen, som jag börjar arbeta juridiskt för arbetsgivarsidan.

 

Jag är idag den enda arbetsrättsjuristen i Sverige, som har djuplodande kunskap om LO, SAC och Svenskt Näringsliv.

 

 

Välkommen till den vinnande sidan,

 

Petrus Toxy

 

/ Petrus Toxy

Double B.A. (2014);

Jurisprudences Exam (2018);

Jur.stud. (LL.M. 2019);

Master stud. in History (Master's Degree 2019);

B.Sc.stud. (B.Sc.in Computer Science 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved. Petrus Toxy 2011.